Weblog #289

Tuesday 2008-06-17 20:08
Author: Ingmarie Nilsson
Veckans tänkvärda
"Ta inte livet för givet. Jag såg inte månen eller stjärnorna på tretton år."
/Rickard Flinga, som tillbringat 20 år i Texas hårdaste fängelser och 13 av dem i isoleringscell. Straffet för att han besinningslöst hade skjutit ihjäl en arbetskamrat med 11 skott då denne förgrep sig på hans dotter.

No comments yet to "Veckans tänkvärda"

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?