Weblog #706

Wednesday 2008-11-19 09:33
Author: Ingmarie Nilsson
Mer om papperslösa
Här är tips på några bra sidor på nätet där du kan läsa mer om de "papperslösa" rättigheter, villkor, vad det innebär och vad vi kan göra för att hjälpa.


Och här är en artikel i Svenska Dagbladet.

2 comments to "Mer om papperslösa"

Wednesday 2008-11-19 10:11
Carro
Ditt inlägg "Livet är inte rättvist" var gripande. Jag skäms ibland över att jag har det så bra. Frågan "Varför jag har det så bra när vissa har det så fruktansvärt" kommer ofta.
Wednesday 2008-11-19 18:09
Ingmarie
Jo så tänker jag med. Samtidigt hjälper det ju inte att du (med) mår dåligt. Jag försöker vara en så bra medmännsika som möjligt, MED mina fel och brister, och att dra "mitt strå till stacken".
Kanske skänka en slant, lyssna på någon som behöver prata, bjuda en hemlös på mat, skriva på protestlistor o.s.v.
En kan INTE göra allt men alla kan göra något. :-)

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?