Weblog #1037

Friday 2009-02-06 18:07
Author: Ingmarie Nilsson
Stoppa långa djurtransporter
Varje år transporteras miljontals djur på de europeiska vägarna. Allt för ofta sker det under undermåliga förhållanden.

Jag är i princip mot all slakt och djurtransport.
Vill inte vara en del av denna hemska köttindustri.
Det är en av anledningarna till att jag är vegetarian.

Men eftersom många människor, av någon konstig anledning, vill äta kött så tycker jag att man åtminstone kan se till, och kräva, att djuren har det bra under hela sin levnadstid.

Alldeles för många djur transporteras idag på de europeiska vägarna under helt oacceptabla former.

Det allvarligaste problemet är att djuren transporteras under alldeles för lång tid. EU:s regler tillåter idag transporter på flera dygn. Lagstiftningen måste göras om. Levande djur som skickas till slakt bör aldrig transporteras längre än åtta timmar.

Stöd därför 8 hours. Målet är att samla ihop 1 000 000 underskrifter. Det kommer EU:s politiker inte att kunna ignorera.

Kom även ihåg att du som konsument själv väljer vilket kött du köper och äter.

1 comments to "Stoppa långa djurtransporter"

Friday 2009-02-06 18:36
Markus
Helt jävla rätt!!

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?