Weblog #1499

Tuesday 2009-06-16 06:59
Author: Ingmarie Nilsson
Lampan är tänd men...
...lite hånfullt känns det.

Veckans enda soliga dag (åtminstone som det ser ut nu och i den landsända som jag bor i) är i dag.

Och vad gör I.Nilsson då?

Sitter på tåg till 08-land, jobbar (inomhus förstås) till sena kvällen och sen tåg hem till 023-landet igen.

Nåväl.
Vad är väl en bal på slottet?

No comments yet to "Lampan är tänd men..."

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?