Weblog #1635

Thursday 2009-07-30 21:06
Author: Anders Gustafson
När hissen inte går ända upp
Nu är det hög tid för lite SJ-propaganda igen. Ingmarie lyckades tidigare rätt bra med sin reklamation till SJ, vilket är mer än man kan säga om mina resultat i följande fall...

Efter att ytterligare en gång fått ett skrattretande svar från SJ:s kundtjänst, så måste jag dela med mig av galenskaperna som försiggår på detta företag.

För det första

För en tid sedan fick jag det första hånet när jag reklamerat en resa där SJ hållit mig fången på sitt tåg i 90 minuter mer än vad jag tänkt mig. Tåget var alltså ordentligt försenat vid ankomst till Falun. Svaret från SJ:s kundtjänst på den reklamationen:

Hej! Vi har fått din ansökan om ersättning enligt vår restidsgaranti. Vi är ledsna för att du har råkat ut för en försening 2008-06-17 och uppskattar att du tagit dig tid att begära ersättning. Den kommer här i form av ett värdebevis som du kan använda när du köper ny biljett för att resa med SJ.

Låter ju onekligen väldigt trevligt att få ett värdebevis efter att man tvingats till denna fångenskap. Dock var glädjen kortvarig för i nästa stycket i mailet står:

Värdebevisnummer: ABC1234D00001
Summa: 1:-

För att klargöra reglerna för hur detta värdebevis kan användas så skickar kundtjänsten med följande information:

Värdebeviset kan inte lösas in mot kontanter.

Sedan slår SJ in in spiken i kistan lite till:

Hela värdet på värdebeviset måste lösas in vid ett tillfälle. Om du köper en billigare biljett än värdet på värdebeviset får du inte tillbaka mellanskillnaden i kontanter eller som ett nytt värdebevis.

Så resultatet av att jag skrivit till SJ och klagat är att jag får en hisnande kompensation på 1 SEK i form av ett värdebevis. Dessutom poängterar de att jag inte kan lösa in värdebeviset och få en krona i handen. Jag måste dessutom lösa in hela kronan vid samma tillfälle och jag får inte tillbaka några korvören ifall jag mot förmodan skulle hitta en biljett som är billigare än en krona.

Storartat SJ!

För att vrida om kniven i ryggen några varv ytterligare och försäkra sig om att "ersättningen" blir helt oanvändbar, så spär SJ även på med:

Värdebeviset kan inte användas vid köp av resa via www.sj.se, biljettautomat eller ombord på tåget.

Så jag kan alltså inte använda mitt värdebevis för att boka en resa via nätet eller via deras biljettautomater, utan jag måste alltså ringa och göra en bokning. Problemet är dock att ifall jag ringer för att boka så blir priset högre än för bokning via nätet eller automat. Så för att kunna utnyttja mitt värdebevis på enkronan, så måste jag betala några kronor extra för min resa. Känns inte direkt som en kompensation utan mer som SJ:s vanliga hån mot sina kunder.

För det andra

Man skulle kunna tro att ovanstående var det mest korkade svar jag fått från SJ:s kundtjänst, och det var det nog, tills jag fick följande svar på en reklamation för en resa:

Tack för att du har kontaktat oss. Vi beklagar att det tåg du skulle resa med var utbytt och att du därför inte fick tillgång till den komfort du hade bokat. Normalt återbetalas mellanskillnaden då detta inträffar, men då detta i ditt fall skulle röra sig om 50 öre återbetalas hela kronan som erlagts för biljetten.

I detta fall rörde det sig om att jag bokat och sett fram emot en skön resa i X2000 och istället hade SJ bytt ut hela rasket mot någon gammal godsfinka från tidigt 1900-tal, där det förutom "träbänkarna" varken fanns tillgång till mat, dryck eller syre. Jag älskar framförallt hur SJ lyckats vända det till något positivt från deras sida att de frångår det normala och återbetalar "hela kronan som erlagts för biljetten". Ordet "hela" framför "kronan" är dessutom en väldigt intressant formulering som jag inte vet hur jag ska bemöta. Vad de avser med mellanskillnaden (50 öre) har jag inte lyckats utröna. Skulle komfortbristen vara värd 50 öre menar de?

SJ avslutar med sitt vanliga:

Vi beklagar det inträffade i samband med din resa och hoppas att dina resor med SJ kommer att fungera bra framöver.

Erfarenheten säger dock att mina resor emellanåt kommer fungera lika dåligt som de senaste åren...

Ja, jag vet att jag i ovanstående två fall köpt biljetter för 1 kr styck, men oavsett vad jag betalat så har jag väl rätt att förvänta mig att inte bli tillfångatagen eller att få usel komfort och om så är fallet få en skälig ersättning. Ingen "som har alla hästar i stallet" kan väl påstå att en krona är skälig ersättning.

För det tredje

Jag vet dessutom mycket väl vad som står i SJ:s så kallade restidsgaranti och vad jag kan förvänta mig, men jag har många synpunkter kring den ska ni veta. Bland annat kan jag som exempel ta följande:

När du reser med SJ AB har du rätt till ersättning i form av ett värdebevis om du blir försenad på din resa. Garantiåtagandet gäller endast försening på SJ-sträcka och omfattar inte eventuell resplusdel av biljetten. För att ersättning ska utgå måste förseningen vara enligt nedan;
* 20 minuter eller mer om tågresan skulle ha tagit upp till och med 1 timme.
* 40 minuter eller mer om tågresan skulle ha tagit mellan 1 och 2 timmar.
* 1 timme eller mer om tågresan skulle ha tagit mellan 2 och 5 timmar.
* 2 timmar eller mer om tågresan skulle ha tagit mellan 5 och 10 timmar.
* 3 timmar eller mer om tågresan skulle ha tagit mer än 10 timmar.
Enligt vårt trafiksystem var tåget 23 minuter försenat 2009-03-15. Eftersom förseningen inte faller inom vårt garantiåtagande kommer ingen ersättning att utgå för denna resa.

Detta var ett svar från SJ:s kundtjänst på en reklamation för en resa som enligt tidtabell ska ta ca två och en halv timme.

Varför skiljer SJ på folk och fä? Antag att jag reser från Falun till Stockholm och betalar 300 kr för min resa. Någon annan hoppar på samma tåg i Uppsala för att åka till Stockholm och betalar 50 kr för sin resa. Tyvärr visar det sig att vi (som i exemplet ovan) blir 23 minuter sena till Stockholm. Med SJ:s logik innebär detta att Uppsalapendlaren får ett värdebevis på 50 kr i ersättning för sin fångenskap på tåget, medan jag inte får något alls (inte ens en femtioöring erbjuder SJ i detta fall). Så trots att jag betalat 6 gånger mer för resan och SJ frihetsberövat oss bägge lika lång tid, så kompenseras den som betalt mindre med mer. I SJ:s värld har man ett lite annorlunda synsätt kring vilka som är storkunder än vad övriga världen har...

Nu till hösten kommer SJ tyvärr att försämra sin restidsgaranti än mer. Hur det nu kan vara möjligt att försämra något så dåligt? Men jag är alldeles för trött för att kommentera det just nu.

Sen undrar de varför folk hellre tar bil än åker tåg.

2 comments to "När hissen inte går ända upp"

Monday 2010-01-11 16:57
Gustaf
Det här var det (ot)roligaste jag läst på länge, höll på att sätta i halsen av skratt och skrämma min arbetskollegor (i intilliggande rum).

Tack SJ för er bidrag till ett humoristisk Sverige :)

Föräkringskassan är en annan skojig instans som har avancerade men inte alltid logiska regelverk för hur t.ex. föräldrapenning tas ut. Då jag stångats med dem så hänvisar de till att "det är så i datorn", vilket jag i vissa fall (motvilligt) kunnat acceptera. Men då det omvända gäller så borde datorn kunna hantera det också (datorer kan ju det mesta) men då säger de att "nä, det går inte enligt datorn".

Till slut tröttnar man och orkar inte bråka längre, och det är väl litegrann det som det hela går ut på.

Tack igen för en underhållande berättelse.
Även om jag förstår och beklagar din frustation så bidrog du (och SJ) i alla fall till en hel del skratt.
Thursday 2010-02-25 22:52
Anders Gustafson
Gustaf: Känns som att SJ efter senaste veckans parodier tyvärr kommer bjuda på många fler humoristiska bidrag, när de svarar på ersättningskrav från sina dyrt betalande resenärer. Den erfarenhet jag har från SJs kundtjänst är att många svar är av typen "Goddag yxskaft". Jag är så nöjd att jag sluppit vara i SJs våld senaste månaderna.

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?