Weblog #270

Wednesday 2008-06-04 20:28
Author: Anders Gustafson
Forskning tyder på att alkohol försämrar muskelstyrkan avsevärt
Genom att i dessa dagar studera omgivningen så har jag kommit fram till vissa slutsatser avseende alkoholens påverkan på kroppen. Det mest anmärkningsvärda med min empiriska forskning verkar vara att muskelstyrkan snabbt avtar med promillehalten i kroppen. Låt mig redogöra för iakttagelserna och resultaten.

På eftermiddagar ses ofta män (nåja, i sanningens namn är det väl mest pojkar och förvuxna pojkar det handlar om) gå omkring med famnen full av flak med ölburkar. Oftast är det ett eller ett par flak, dvs dessa figurer bär omkring på mellan 5 och 20 kg i famnen. Efter att ha burit omkring på lasten ett bra tag slår sig pojkarna ned i en park eller på någon annan allmän plats. Medan eftermiddagen lider mot kväll och kvällen mot natt så tömmer dessa vältränade(?) pojkar innehållet i burkarna, varvid pojkarnas promillehalt raskt stiger. När flaken är tömda och endast tomburkar återstår är det dags att bege sig iväg. Då visar det sig i en klar majoritet av fallen att pojkarna har förlorat all muskelstyrka! Detta faktum baseras såklart på att gossarna inte längre orkar bära flaken trots att ett flak har gått från 8 kg till långt under 1 kg i vikt. Helt tömda på muskler lämnar istället gossarna flak och tomburkar vind för våg. Slutsatsen måste givetvis vara att alkoholintag försämrar muskelstyrkan tiofalt.

Som en parentes kan nämnas att detta samband är starkt förknippat med IQ-nivån också, eftersom det verkar vara samma relation mellan promillehalt och muskelstyrka som mellan promillehalt och IQ. Då bör man alltså även kunna sluta sig till att intelligensen ligger lagrad i musklerna, vilket i sin tur måste innebära att vill man vara smart gäller det att vara stark.

Klockren bevisföring utan logiska luckor än en gång...

Det jag vill ha sagt med detta är att det är beklämmande att folk inte kan ta med sig det skräp de bär ut i parkerna, utan att de tar för givet att någon annan ska städa upp.

2 comments to "Forskning tyder på att alkohol försämrar muskelstyrkan avsevärt"

Thursday 2008-06-05 13:50
mia
mycket intressant empiriska studier du bedrivit och om det är signifikanta resultat eller ej det struntar jag i..
visst är det trååååkigt när det er ut som en soptipp på stranden, i parken elelr ute i skogen..


slen lär du nog få se mycket av under helegen.
långhelg för mig. Lyxigt.
Kram /Mia
Thursday 2008-06-05 13:52
mia
Jag trodde det var ing-mari som bedrivit studier på ölhävare..

lika bra ändå.

Mvh/Mia i Härnösand/Umeå

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?