Weblog #41

Sunday 2008-01-20 22:31
Author: Anders Gustafson
Vem är informationen till för?
Alldeles för ofta skickar folk på fullaste allvar juridiskt dravel som en sorts signatur längst ner i sina mail.


Ett exempel från verkligheten är:

This transmission is intended only for use by the intended recipient(s). If you are not an intended recipient you should not read, disclose, copy, circulate or in any other way use the information contained in this transmission. The information contained in this transmission may be confidential and/or privileged. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and delete this Transmission including any attachments.

En svensk variant:

Detta mail ska enbart läsas av avsedd mottagare. Om du inte är avsedd mottagare ska inte bifogat mail läsas, kopieras, vidarebefordras eller på annat vis användas. Innehållet i detta meddelande kan vara konfidentiellt och/eller personligt. Om du fått detta meddelande av misstag, var snäll och meddela felet till avsändaren omedelbart och radera sen meddelandet inklusive eventuella bifogade filer.

Det enda som händer är att en massa obesvarade frågor uppstår.

Hur vet jag ifall jag är en avsedd mottagare? Har jag fått mailet skickat till mig anses jag vara avsedd mottagare då? Tänk om avsändaren tänkt skicka till Kalle men råkat mata in min mailadress, är jag då avsedd mottagare? Om inte, hur avgör jag att jag inte är avsedd mottagare i det fallet?

Hur vet jag om jag felaktigt har mottagit överföringen ("If you have received this transmission in error")? Om jag inte står angiven i mailets To- eller Cc-adress, så kan jag fortfarande stå i Bcc-adressen.

Det största frågetecknet är dock: Varför är dessa informationsmeddelanden inklistrade sist i mailtexten? När jag kommer till denna text har jag redan läst hela det övriga innehållet i mailet och först då får jag reda på att jag kanske inte får läsa mailet ("you should not read").

Gör om, gör rätt är min uppmaning.

Obehöriga äga ej tillträde

Ett närbesläktat område är ju skyltar med texten Obehöriga äga ej tillträde som brukar finnas uppsatta på de mest konstiga ställen. Varför har folk bemödat sig med att tillverka och sätta upp dessa skyltar?

Detta med obehörighet gäller ju överallt. Har du inte behörighet till en byggnad, en bil, en tomt, en flygplats, ett industriområde, etc, så har du självklart inget där att göra. Jag sätter väl inte upp en skylt utanför min lägenhet om att Obehöriga äga ej tillträde bara för att hålla folk därifrån, utan jag tar för givet att folk förstår innebörden av min låsta dörr. Är det någon obehörig klantskalle som inte fattar att han inte har i min lägenhet eller bil att göra så lär han få sota för det.

Dessa obehöriga personer som tar sig in på områden dit de ej har tillträde bryr sig dessutom inte om att de är obehöriga. Det kan vara stängsel i flera led och låsta dörrar och vaktande hundar och ändå ska det sitta en skylt var tionde meter. Fattar inte folk att om det är taggtrådsstängsel, så är de nog inte behöriga ifall de inte har nycklar till dörren in?

No comments yet to "Vem är informationen till för?"

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?