Weblog #474

Friday 2008-09-19 10:05
Author: Ingmarie Nilsson
Pillerfara
Trots att, eller kanske just därför, jag jobbar inom sjukvården är jag (oftast) starkt emot läkemedel.

Det är bra att det finns när det verkligen behövs men allt för många knaprar i tid och otid.

Antibiotikaresistensen är ett skräckexempel.

I dagens DN kan man läsa att paracetamol som finns i t.ex. Alvedon ökar risken för barn att få astma, allergi, eksem och hösnuva.

Många föräldrar ger barnet Alvedon så fort det har feber eller lite ont.
Ofta på läkare och vårdcentralers rekommendation.

Skrämmande!

Alvedon är inte ofarligt!

Varken för stora eller små.
Det kan ge, förutom ovan nämnda biverkningar, skador på levern och njurarna.

Barn, och vuxna med för den delen, "behöver" febern eftersom den gör att man blir frisk fortare.
Enligt WHO finns det inget övertygande stöd för att feber är farligt för barn.

Enda gången det kan vara befogat är om febern är över 39 grader, barnet verkligen lider och har ont.
Är tempen över 40-41 grader hjälper knappast Alvedon.

Så spara pillerna tills de verkligen behövs!
Vila, honungsvatten och sund mat är oftast allra bästa medicinen.

No comments yet to "Pillerfara"

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?