Weblog #533

Tuesday 2008-10-07 21:49
Author: Ingmarie Nilsson
Gnugga de grå
Tror du att du är ganska allmänbildad och skaplig på både matte och engelska?

Kolla in Webbmagistern och testa hur det egentligen är.

Jag hade i alla fall MVG på skelettet...

No comments yet to "Gnugga de grå"

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?