Weblog #581

Saturday 2008-10-18 19:21
Author: Ingmarie Nilsson
Ägg-fakta
Bara för att det står "frigående höns" eller "sprättägg" så betyder det inte att hönorna är fria eller kan sprätta så värst mycket.
Beskrivningen av äggens så kallade handelsnormer kan man läsa på Livsmedelsverket.

Det är galet mycket olika regler och förordningar hur äggen ska se ut, väga, uppsamlas, "spåras" (jo det heter så), förpackas, förvaras, klassificeras osv. osv.
Man hinner tröttna efter ungefär fyra (av 19) tungskrivna sidor.

Siffrorna på ägget visar en hel del:
Den första siffran beskriver produktionsmetod. Dvs hur hönan har haft det när hon värpte.
0= Ekologiskt
1= Frigående inomhus
2= Frigående utomhus
3= Burhöns

Bokstäverna därefter beskriver vilket land de kommer i från.
SE är alltså Sverige.

De sista siffrorna är namnet på produktionsplatsen/gården.
KRAV ägg har alltid siffran 0 först i siffer-raden som ägget på bilden har även om det syns VÄLDIGT dåligt
KRAV ägg har alltid siffran 0 först i siffer-raden som ägget på bilden har även om det syns VÄLDIGT dåligt

Men vad betyder de första siffrorna egentligen?
Här är en kortfattad sammanfattning av det viktiga.
D.v.s. hur hönorna har det.

  • Frigående höns: Hönsen får gå fritt inomhus i stallar med strö på golvet och tillgång till värpreden och sittpinnar. Det får högst finnas nio pullor per kvadratmeter.
  • Utehöns: Från hönor som går fritt inomhus som ovan, men som även har möjlighet att vistas ute.
  • Sprättägg kommer också från höns som går fritt inomhus, max finnas sju hönor per kvadratmeter, alltså har dessa mer utrymme. Golvet är i detta fall täckt till minst en tredjedel med strö och hönorna har såklart också tillgång till värpreden och sittpinnar.
  • KRAV-ägg: De får max vara sju hönor per kvadratmeter, de ska ha en pinne att sitta på, samt ett rede att lägga äggen i. Möjlighet ska ges för hönorna att vistas utomhus. De ska kunna få krafsa, sandbada och picka efter mask och gräs. Minst 4 kvadratmeter betesmark ska finnas tillgängligt per höna och det får vara max 3000 höns per avdelning. Ett minimum av 85 procent av hönsfodret ska vara ekologiskt odlat.
  • Burhöns: Från 1988 antog dock Sverige en djurskyddslag som innebär mer rörelsefrihet åt hönorna, med tillgång till värprede, sittpinnar och sandbädd. Från 2004 gäller att alla burar ska ha denna inredning, ingen dispens ges.Buren måste vara minst 24 cm bred och 45 cm hög.Buren måste vara minst 2000 kubikcentimeter. Dvs. ungefär som en 2 liters mjölkförpackning!

Det sista är med andra ord inte ens ett alternativ!

Egentligen finns bara ett val om man ska ha ägg.
Ekologiska KRAV ägg.
Den (eventuella) extra lilla kostnad ett sånt ägg kostar kontra de "plågade" äggen är en fis i rymden.

Dessutom är den "ekologiska hönan" friskare, gladare och värper bättre och nyttigare ägg.

No comments yet to "Ägg-fakta"

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?