Weblog #805

Saturday 2008-12-13 23:49
Author: Anders Gustafson
Ny version av NNM Pace Calculator
Efter lite väl lång tid så är nu den nya versionen av NNM Pace Calculator klar att börja användas.

De största förändringarna i version 4.0 är:
  • Ett helt nytt gränssnitt, där saker och ting inte sammanblandas på samma sätt som i de tidigare versionerna, samt att antalet inmatningsfält för kalkylatorn har minimerats.
  • All underliggande kod är omskriven.
  • Möjlighet för användaren att konfigurera vilka värden som ska visas för kalkylatorn.
  • Några nya enheter för sträcka och fart.
  • Kalkylatorn har flyttat till sin egen subdomän, pacecalc.nemonisimors.com.

Så prova gärna kalkylatorn och kom med kommentarer! Har du inte använt kalkylatorn tidigare så rekommenderas exempel-sidan som startpunkt för att komma igång.

1 comments to "Ny version av NNM Pace Calculator"

Sunday 2008-12-14 08:32
Caroline
Ha ha, då kan man börja mäta sina rundor i ljusår. Men då kanske man måste ha längre långpass än två timmar... Tills dess så använder jag mig av de andra funktionerna, användbart!!

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?