Weblog #839

Tuesday 2008-12-23 21:53
Author: Ingmarie Nilsson
En riktig köldhåla
Någonstans mellan Söderås och Rälta (som i sin tur ligger mellan Falun och Rättvik) uppstår ett ganska "lustigt fenomen".

Inom ett par kilometer sjunker temperaturen drastiskt.
Just i kväll var det kanske inte jätte mycket, men nog är det en hel del?
På så kort tid.
I kylhålan. -13 grader
I kylhålan. -13 grader

Några minuter senare -8 grader
Några minuter senare -8 grader

Och i Falun -5,5 grader
Och i Falun -5,5 grader

No comments yet to "En riktig köldhåla"

Add comment

No HTML allowed, only good old plain text. The Name, Comments and CAPTCHA fields are mandatory. Note that http:// will be added automatically to your URL.

Name:

Email address (will not be shown):

URL (for example www.nemonisimors.com):

Comments (max 1000 characters):

What is the sum of 4699 and 12?